ขายบุหรี่

อย่าวิ่งตามผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าเรา แม้กระนั้นต้องเห็นค่าของตนเราเลือกได้ว่าจะอยู่กับสุขหรือทุ กข์

  • 0 Replies
  • 3 Views
*

Joe524

  • *****
  • 3253
    • View Profile
อย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับผู้ใดกัน อย่ าสังหารที่มีค่าไปมอบให้ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าอย่ ายอมคนใดมาดูถูก

สบประมาทว่าความรักของเราไม่มีราคาอย่ าหยิบยื่นมี ดให้คนอื่นมา แ ท ง เ ร า บ่อยๆด้วยการให้อภั ย


มอบโอกาสเป็นประจำอย่ ายอมปลดปล่อยให้ตัวเองทุ กข์ซ้ำๆเจ็ บบ่อยๆเนื่องจากคำว่า.. “ไม่มีที่ไป”


อย่ ายินยอมให้ใครกันแน่มาทำร้ า ยบ่อยๆเพียงแต่เพราะว่าเรารักแล้วก็วางใจเขาคุณความดี เอาชนะคนเห็นแก่ตัวมิได้

ความสงสาร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวทุ่มเท เอาชนะจิตใจมิได้ ความค าดหวัง เอาอกเอาใจคนไม่รักไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวซื่อตรง

เอาชนะคนหลายใจไม่ได้ ความรักเอาชนะจิตใจคนไม่รักมิได้ถ้าอ่อนเพลียนักที่จำต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่รู้คุณค่า

ก็ควรถอยมาตั้งตัวสักพัก ให้จิตใจได้พักเสี ยบ้างการก้าวออกมาจากตำแหน่งที่ยืนอยู่

แม้จะเ จ็ บ ป ว ดแม้กระนั้นพวกเราควรให้โอกาสตนเองได้พักอย่ าแขวนชีวิตเราไว้กับความชอบใจของบุคคลอื่น

วันนี้ตนเองเมื่อยล้ามาพอเพียงหรือยังอย่ าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากจนเกินความจำเป็นช่วยรักตัวเองหน่อย


เห็นค่าตัวเองหน่อยชีวิตพวกเราเอง พวกเราเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่ๆสุขสบายหรือจะทนทุ กข์ ตลอดไป
รักตัวเอง
ขอบคุณบทความจาก https://freelydays.com/12924/
คำค้นหา : คนไม่เห็นค่า