ขายบุหรี่

โรคพิษสุราเรื้อรัง

  • 0 Replies
  • 3 Views
โรคพิษสุราเรื้อรัง
« on: March 19, 2023, 11:27:48 AM »
โรคพิษสุราเรื้อรังเป็นโรคที่มีลักษณะเฉพาะจากการที่บุคคลไม่สามารถควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ เป็นโรคเรื้อรังและลุกลามที่อาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของแต่ละคน ตลอดจนความสัมพันธ์ ชีวิตการงาน และการเงิน โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม แต่ก็สามารถกระตุ้นหรือทำให้รุนแรงขึ้นได้จากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความเครียดหรือความยากจน

โรคพิษสุราเรื้อรังเป็นภาวะที่ซับซ้อนที่สามารถแสดงออกได้หลายวิธี บางคนอาจมีอาการดื่มสุราเป็นครั้งคราวในขณะที่คนอื่นอาจมีปัญหากับนิสัยการดื่มหนักเป็นประจำ คนอื่นๆ อาจพบว่าตัวเองต้องพึ่งแอลกอฮอล์ทางร่างกายและไม่สามารถหยุดดื่มได้แม้ว่าจะพยายามแล้วก็ตาม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีโรคพิษสุราเรื้อรังประเภทใด ทุกรูปแบบล้วนมีผลกระทบด้านลบที่สำคัญ

ในแง่ของผลกระทบทางร่างกาย การดื่มแอลกอฮอล์อย่างผิดๆ ในระยะยาวอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น ตับถูกทำลาย โรคหัวใจ มะเร็ง และสมองถูกทำลาย โรคพิษสุราเรื้อรังยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคทางจิตอื่นๆ ผู้ดื่มหนักมีแนวโน้มที่จะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และมีพฤติกรรมเสี่ยงเนื่องจากวิจารณญาณที่บกพร่องจากอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ ภาระทางการเงินจากโรคพิษสุราเรื้อรังสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากค่ารักษาพยาบาล สูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น

ตัวเลือกการรักษามากมายสำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคพิษสุราเรื้อรัง มีตั้งแต่การบำบัด เช่น การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (MI) และโปรแกรม 12 ขั้นตอน เช่น ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (AA) ไปจนถึงยาเช่น naltrexone และ acamprosate ซึ่งช่วยลดความอยากดื่มแอลกอฮอล์ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเสพติดและสถานการณ์ส่วนบุคคลอื่น ๆ บางคนอาจได้รับประโยชน์จากศูนย์บำบัดในที่พักอาศัย ซึ่งพวกเขาสามารถได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ห่างไกลจากสิ่งกระตุ้น เช่น ความเครียดหรือการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตาม โรคพิษสุราเรื้อรังเป็นภาวะร้ายแรงที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขอย่างเหมาะสม ด้วยความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในความพยายามในการฟื้นฟู ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากโรคนี้สามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้อีกครั้งและมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขมาก
*พบแพทย์เพื่อรักษาทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญมาก
*เลือกดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอลล์